Donatie    IBAN:  NL52 RABO 0300 4790 26    

Elke gedoneerde euro wordt rechtstreeks besteed aan de studie van de studenten van onze stichting!

Wilt u ons een helpende hand reiken:

  • Eénmalige giften worden zeer op prijs gesteld. Elke euro telt!
  • Donaties voor meerdere jaren achtereen (periodieke schenking) geven ons meer zekerheid en mogelijkheid tot een goede planning, vooral ook voor de toekomstige studenten.
    Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar voor de opgave van uw inkomsten belasting! Formulieren voor periodieke schenkingen kunnen wij u toesturen. Ook kunt u onze penningmeester machtigen tot het innen van een door u bepaald jaarlijks/maandelijks bedrag. Klik hier voor machtigings-formulier penningmeester.
  • U kunt ook een student ‘adopteren’, dus de hele studie betalen. Dit betreft meestal een periode van 2 of 3 jaar. U wordt dan persoonlijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van de betreffende student.

  • Notaris mr. M.M.M.Oors uit Raalte is al jaren lang bereid om gratis de benodigde notariële akte te passeren. Hiermee valt uw donatie buiten de 1%-regeling en is uw gift direct aftrekbaar voor inkomstenbelasting. Klik hier voor benodigd notaris formulier.