DONATIE

 

IBAN:  NL52 RABO 0300 4790 26    

Elke gedoneerde euro wordt rechtstreeks besteed aan de studie van de studenten van onze stichting!

Wilt u ons een helpende hand reiken:

  • Eénmalige giften worden zeer op prijs gesteld. Elke euro telt!
  • Donaties voor meerdere jaren achtereen (periodieke schenking) geven ons meer zekerheid en mogelijkheid tot een goede planning, vooral ook voor de toekomstige studenten.
    Periodieke schenkingen met een overeenkomst van minimaal 5 jaar zijn geheel aftrekbaar voor de opgave van uw inkomsten belasting! Formulieren voor een overeenkomst voor periodieke schenkingen kunnen wij u toesturen.
    U kunt uw bank machtigen om elk jaar gedurende 5 jaar op een bepaalde datum het vastgestelde bedrag over te maken naar onze bankrekening.
  • U kunt ook een student ‘adopteren’, dus de hele studie betalen. Dit betreft meestal een periode van 2 of 3 jaar. U wordt dan persoonlijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van de betreffende student.