BESTUUR

 

Voorzitter

Ilse Heining Janss

Hoevelaken
E-mail: ilse_janss@hotmail.com

Ilse Heining heeft in 2007 samen met haar man het New Kacema Musuma Children’s Home (kindertehuis) bezocht en heeft daar alle huidige studenten ontmoet.

 

 

 

Secretaris

Maaike Anne Snoep

New York (USA)
E-mail: m.a.snoep@me.com of info@kacemastudy.nl
M: + 12133046793

Maaike Snoep heeft in september 2020 het secretariaat overgenomen van Conny Snoep. In maart 2020 heeft Maaike samen met haar ouders (Conny en Joost Snoep) Kacema Musuma Children’s Home bezocht. Zij voelde zich direct enorm betrokken bij dit kindertehuis en ook bij de scholing en opleiding van de kinderen.

 

Penningmeester

Joost Snoep

Heino
E-mail: joost.j.snoep@gmail.com of info@kacemastudy.nl
T: +31 (0) 572 39 25 30 of M: +31 (0)6 53 33 75 60

Joost Snoep is de echtgenoot van Conny Snoep-Melis. Samen met haar heeft Joost Snoep vele malen Kacema Musuma Children’s Home bezocht. Het laatst in maart 2020. In september 2020 heeft Conny Snoep het penningmeesterschap overgedragen aan Joost Snoep. 

 

 

Erelid

Erelid: Conny Snoep-Melis

Heino

Conny Snoep-Melis stond in 2005 aan de wieg en is de grondlegger van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa en aan de oprichting van de St. Kacema Study Fund.

 

 

 

 

Doelstelling

Kinderen van het Kacema Musuma kindertehuis de (financiële) mogelijkheid bieden om na de ‘secondary school’ een vervolgstudie te volgen in eigen land (Zambia). 

 

Beleidsplan

De belangrijkste punten uit het beleidsplan van de stichting:

  • De kandidaten volgen een beroepsopleiding of universitaire studie, die hun perspectief op een baan aanzienlijk vergroot.

  • De opleiding wordt gevolgd in eigen land / regio en kwalificeert tot een beroep, dat daarna in eigen land wordt uitgeoefend.

  • In de aanvraag moet aannemelijk gemaakt zijn, dat steun succesvol kan worden ingezet.

  • De aanvraag moet vergezeld gaan van een begroting.

  • Er is een periodieke controle op de voortgang van de opleiding.

  • Vanuit de stichting wordt een contactpersoon in Zambia aangesteld.

  • Als een student de opleiding staakt, dan wordt de financiële vergoeding in principe stopgezet.

 

Beloningsbeleid

De vier bestuurders betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc.

 

ANBI nummer

Wij zijn een Algemeen Nut Beoogende instelling aldus  de belastingdienst. Ons nummer is 854505544.

Hierdoor zijn alle giften belasting aftrekbaar.  Voor informatie hierover graag onze penningmeester mailen. 

 

Financiële verantwoording

 

Klik hier voor de jaarrekening  en de winst en verliesrekening over 2023.

Klik hier voor de jaarrekening  en de winst en verliesrekening over 2022.

Klik hier voor de jaarrekening en de winst en verliesrekening over 2021. 

Wij willen alle donateurs en vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteunende activiteiten. In de komende jaren zal het aantal kinderen in New Kacema Musuma Children’s Home dat een tertiaire opleiding gaat volgen alleen maar toenemen. Uw donaties blijven dan ook nog steeds hard nodig.

Ilse Heining-Janss, voorzitter

Joost Snoep, penningmeester

privacybeleid

 

Verslag van activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten wordt verwezen naar de ‘NIEUWS’ pagina van de website.